Usluge

Vođenje poslovnih knjiga za mala, srednja i velika poduzeća

 •     Financijsko knjigovodstvo
 •     Obračun poreza
 •     Robno knjigovodstvo
 •     Knjigovodstvo dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
 •     Blagajničko poslovanje
 •     Obraćun plača
 •     Izrada statističkih i periodičkih obračuna, pomoć pri izradi zahtjeva za kredite
 •     Izrada završnih izvješća za firme
 •     Izrada poreznih prijava za obrte i fizičke osobe

Vođenje poslovnih knjiga za trgovačka društva „kćeri“ inozemnih proslovnih subjekata

 •     Izrada izvješća na njemačkom i engleskom jeziku, interno izvještavanje

Elektronička predaja svih obrazaca

 •     E-porezna
 •     E-Regos

Poslovno i porezno savjetovanje